Hastalık ve zararlıları

Ayçekirdeğinin en önemli zararlısı orobanş parazitidir. Ancak bu parazite dayanıklı hibritler piyasada mevcuttur. Bunun yanında diğer hastalıklar ayçiçeği mildiyösü, sap, kök ve tabla çürüklükleridir. Ayçiçeği mildiyösüne karşı hibrit tohumlar ilaçlı olup, ancak özellikle sulu alanlarda ortaya çıkan Slerotinia'ya karşı dayanıklı çeşit olmayıp, ilaçlı mücadelesi de yoktur.

Ayçiçeği tablasının arkası ve brakte yapraklarının % 50'si kahverengi renge dönüştüğünde ayçiçeği olgunluğa erişmiş olur. Ancak hasadın biçerdöverle yapılabilmesi için  biçerdöver hasadına uygun hibrit çeşitlerin ekilmesi ve tablanın, gövdenin ve yaprakların tamamen kahverengi renge dönüşmüş olması ve tanedeki nem oranının % 9-10'a düşmesi gereklidir. Çünkü ayçiçeği yağlı tohuma sahip olduğu için yüksek nemde depolandığında, taneler kısa zamanda kızışır ve bozulur. Bu nedenle hasatta tane neminin % 10'un altında olması son derece önemlidir. Zamanında yapılmayan hasat özellikle bazı çeşitlerde tane dökmeye sebep olacağından, ayçiçeği hasadı fazla geciktirilmemelidir.

Beyaz ayçekirdeğinde hasat elle tablalartek tek kesilerek yapılmaktadır. Kesilen tablalar 2-3 gün tarlada bekledikten sonra patız dediğimiz makinelerle daneleri tabladan ayırılır. Daha sonra bu daneler kurutularak biçerdöverle temizlenir.

Beyaz çerezlik ayçekirdeğinde f1 hibrit tohum olmasına rağman pazarda pek rağbet görmemiştir. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Aybaklar A.Ş. pazarda rağbet gören çeşitlerden f1 hibrit tohumüretme çalışmaları devam etmektedir.

Çerezlik Ayçekirdeğinden kuru şartlarda 50-100 Kg/da,sulu şartlarda 200-350Kg/da. ürün elde edilebilir. Ayçiçeği hasadı buğday biçer döverlerinde yapılan ufak değişiklik ve uygun ayarlama ile kolayca yapılır.

Çiçekçik dizilişinin matematiksel modeli

Ayçiçeğinin kafasında bulunan çiçekçiklerin modeli 1979'da H.Vogel tarafından öne sürülmüştür.[1] Bu kutupsal kordinatlar ile ifade edilmiştir.

aycekirdegi-aycekirdek-aycicegi37.jpg
aycekirdegi-aycekirdek-aycicegi07.jpg
aycekirdegi-aycekirdek-aycicegi15.jpg

Facebook

Aybaklar Ayçekirdeği Toptancısı ve Üreticisi |Karaelbistan Mahallesi Kahramanmaraş Bulvarı Elbistan/Kahramanmaraş
Telephone : +90 344 413 7592 | Fax : +90 344 413 9630 | Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.